Værdigrundlag for Bygadens private pasningsordning 

- en hverdag med nærvær, glæde og omsorg.

Som børnepassere med helt små børn i alderen 6 mdr. til 3 år, arbejder vi på, at børnene skal have en stabil, rolig og tryg hverdag. En hverdag, hvor de bliver set og værdsat, og mødt som dem de er, med kærlighed, nærvær, glæde og omsorg, sådan at der skabes de bedste betingelser for at de kan udvikle deres kunnen, deres selvværd og deres selvtillid.

Vi giver omsorg, når vi bruger tid på kram, opmuntring, tålmodighed samt nærvær i det vi laver. Og når vi bruger tid på at lytte til barnet, holde øjenkontakt, høre hvad der bliver sagt og de signaler, der bliver sendt. Barnets selvværd og selvtillid vokser, når vi anerkender barnet, som den han/hun er og når vi støtter barnet i at udfordre sig selv.

Barnet udfordres motorisk når vi danser og spiller musik, har gymnastik og går på ture. Barnets motorik udvikles, når barnet får lov til at gøre de ting, som barnet er lige ved at kunne, f.eks. at kravle op og ned, selv følge med når vi skal noget, hjælper til med at tage tøj af og på, spiser selv sin mad, deltager i almindelige dagligdags sysler som at dække bord, smøre mad, vande blomster, bage m.v.

Barnet udvikler sproget, når vi læser bøger højt, synger, når vi taler, om det vi gør, ser og vil, og når vi lytter til barnet.

Børnene udvikler empati og rummelighed, når vi viser empati, snakker om følelser, spiller spil, hjælper barnet med at vente på tur og til at forstå de andre børn. Vi bruger tid på at snakke om det vi gør, og det der sker, så vi kan være gode ved hinanden - og dermed os selv:)

 

Tal til børn, som om de er de klogeste, venligste, smukkeste og mest magiske mennesker på jorden. 
Så er det præcis det de vokser op og bliver <3