Når de små er syge

Vi modtager ikke syge børn, fordi de smitter de andre børn og os. Småforkølelser og snotnæser med gennemsigtig snot anser vi ikke for sygdom, men det er vigtigt at børnenes almentilstand er så god, at de kan deltage i de daglige aktiviteter på lige fod med de andre børn - både for deres egen, men også for de andre børns skyld.

Husk venligst at give besked, både ved sygdom, men også når barnet er rask igen, så vi har mulighed for at planlægge vores dage. Send gerne SMS på tlf. 4056 5854 så snart I ved, om jeres barn er klar den følgende dag.

Der gives ikke refusion for de dage, hvor barnet ikke passes hos os, men kommunen trækker heller ikke i tilskuddet til jer...

 

Når de voksne er syge

Vi voksne er heldigvis meget sjældent syge, men det kan selvfølgelig ske, og når det sker, kan vi ikke passe jeres barn, og I er nødt til at finde en alternativ løsning.

Dog er det sådan, at vi jo gerne må passe hinandens børn, så er der plads i den anden børnepassers gruppe, vil vi kunne vikariere for hinanden i det omfang det er muligt. Herudover har vi to vikarer tilknyttet. De er begge godkendt af vores tilsynsførende ved Århus Kommune, og de vil træde til når det er muligt for dem.