Pris og vilkår 

Bygadens private pasningsordning er et privat tilbud under Århus Kommune. Vi to børnepassere er begge godkendt af Århus Kommune, som også står for det løbende pædagogiske tilsyn, som foregår både anmeldt og uanmeldt.

Når I vælger at jeres barn skal passes i en privat pasningsordning, ansøger vi sammen Århus Kommune om tilskud til pasning. Når Århus Kommune har godkendt ansøgningen, kører ordningen og tilskuddet automatisk, og Århus Kommune udbetaler tilskuddet månedligt forud direkte til jer forældre. 

Hvis I er berettigede til fuld eller delvis økonomisk friplads, har I desværre ikke mulighed for at få friplads, hvis I vælge en privat pasningsordning, da kommunen kun yder økonomisk støtte til kommunale pasningstilbud....

Århus Kommune sætter nogle rammer for pasningsaftalen, bl.a. at der betales for juli måned, selv om der afholdes ferie. Ligeledes betales der også uændret, hvis jeres børnepasser er syg, eller af anden grund ikke kan passe jeres barn. I modtager fortsat det fulde kommunale tilskud under ferie, sygdom mv. 

Aftalen kan fra begge sider opsiges med 1 måneds varsel, til den 1. eller 15. i måneden.

Ved manglende betaling, kan der fra børnepassers side opsiges med øjeblikkelig varsel.

 

 

Sygdom:

Hvis jeres barns kontraktmæssige børnepasser bliver syg, kan vi som udgangspunkt ikke tilbyde pasning af jeres barn. Her er det jer, der står for at finde en alternativ pasning. Vi giver jer naturligvis besked så hurtigt som muligt, så I har mulighed for at finde en løsning. 

Dog er det sådan, at vi godt må vikariere for hinanden, sådan at vi kan passe hinandens børn, hvis der er afbud i den anden børnepassers børnegruppe. Herudover har vi ansat en vikar, som vil træde til i det omfang, det er muligt. Vores vikar er naturligvis også godkendt af vores tilsynsførende i Århus Kommune.

Der gives ikke refusion for de dage, hvor barnet ikke passes hos os, men Århus Kommune trækker heller ikke i tilskuddet til jer.

 


Pris og tilskud 2021

Prisen for en plads i Bygadens private pasningsordning reguleres årligt, i forbindelse med kommunernes ændring af satser for den kommunale dagpleje, hvilket normalt sker i forbindelse med årsskiftet.

Kommunens tilskud indsættes på jeres nemkonto den første hverdag i måneden. Vores samledes pris skal indbetales senest den 1. i måneden, og vi vil derfor anbefale, at I får oprettet betalingen som en fast overførsel i banken. 

Betaling bedes indbetalt på regnr: 3635, kontonr: 3635377763. 

 

Jeres egenbetaling pr. måned  

3.604 kr.  

Kommunalt tilskud pr. måned 5.896 kr.
Indbetaling ialt pr. måned        9.500 kr.Kommunalt tilsyn

Kommunen fører pædagogisk tilsyn med de private pasningsordninger på samme måde, som man gør med den kommunale dagpleje, både med anmeldte og uanmeldte besøg. Vores tilsynsførende ved Århus Kommune hedder Anne Kew, og kan kontaktes for yderligere oplysninger. 

 

Kontrakt

Når vi bliver enige om at jeres barn skal passes i Bygadens private pasningsordning, aftaler vi en startdato og laver en pasningskontrakt. Den underskrevne pasningskontrakt samt ansøgning om godkendelse til kommunalt tilskud skal efterfølgende godkendes ved kommunen. 

Der kan ikke gives tilskud, før godkendelse fra kommunen foreligger, hvorfor det er vigtigt at vi får sendt ansøgningen afsted i god tid, og helst 1-2 måneder inden ønsket startdato. Når godkendelsen foreligger, får vi begge tilsendt bekræftelse fra kommunen via e-box.

Vi har alle de nødvendige papirer liggende her, og hjælper med at udfylde og få sendt dem afsted til kommunen:) 

 

Ulykkesforsikring

I skal sørge for at jeres barn har en ulykkesforsikring ved jeres eget forsikringsselskab. Ring evt. og rådfør jer med jeres eget forsikringsselskab